Kontakt

FLORASPORT d.o.o.

Zbiljska cesta 2, 1215 Medvode
Slovenija
 
Telefon pisarna Flora d.o.o. Medvode
Elektronska pošta podjetja FLORASPORT d.o.o.
Facebook stran podjetja FLORASPORT d.o.o.


Strešni vrtovi

Posebnost naše vrtnarske službe je oblikovanje strešnih vrtov, ki postajajo vse bolj popularni, hkrati pa prispevajo k čistejšemu in manj obremenjenemu življenjskemu okolju.

Že v  tradicionalni arhitekturi so znani primeri ozelenjenih streh zlasti iz skandinavskih dežel, kjer je bila zatravljena streha pomembna pri uravnavanju toplote v notranjih prostorih hiše.


V novejšem času postajajo zelene strehe ne samo popularne temveč ponekod tudi zakonsko predpisane. Nadomeščanje izgubljenih zelenih površin zaradi urbanizacije rešujejo v Nemčiji z zakonskimi določili. V tem smislu družba zakonsko podpira graditev zelenih streh ter zagotavlja subvencije pri gradnji, znižanje pristojbin za uporabo kanalizacijskega omrežja in podobno. Ozelenjene strehe postajajo vse pomembnejše tudi v sredozemskem območju, poleti znižujejo temperaturo v notranjosti objektov.


Z okoljskega vidika je vsaka, še tako majhna zelena površina v mestu, pomemben del zelenega sistema ter prispeva k večji bivanjski kakovosti v smislu trajnostnega razvoja.


Stik z naravnim okoljem zagotavlja sprostitev, fizično in mentalno regeneracijo ter boljše počutje, v smislu možnosti za zagotavljanje rekreacije, aktivnega vrtnarjenja, terapevtske sprostitve in počitka v zelenem, čeprav v urbanem okolju.

Zeleni strešni sistemi vplivajo na razporeditev padavinske vode in s tem zmanjšanje obremenitve mestnega kanalizacijskega omrežja, zmanjšanje učinka toplotnega jedra v mestih, usmerjanje zračnih mas in absorpcijo polutantov, kar so nedvomno pomembni dejavniki za podrobnejši razmislek o njihovem vključevanju v mestno zeleno strukturo.

Za zelenitev strešnega vrta je zelo pomembna priprava podlage.